Arbeta med verksamhetsplanen

Här kan du läsa tips inför arbetet med verksamhetsplan, vad den kan innehålla. 

Inför verksamhetsplanering

Processarbete
- identifiera nuläge

Riksförbundet HjärtLung arbetar med olika processer för att förbättra organisationen. Processarbetet är ett arbete inför verksamhetsplaneringen och handlar om att identifiera nuläget. Därefter läggs planen som är en gemensam plan inför kommande år. 

Arbetssättet är format utifrån boken "Att lyckas med processledning"- Marianne Cicander Alexandersson, Lars Almhem, Katarina Rönnberg och Björne Väggö.

 • Värvning
 • Leverans 
 • Förenings- och medlemsvård
 • Utveckling 

Ladda ner en processmall på sidan "mallar och manualer"

Planera verksamheten och fördela arbetet

Ett bra sätt att på grepp om verksamheten kan vara att göra en årscykel. Denna kan bestå av ett antal återkommande aktiviteter och sedan byggas ut med några nya aktiviteter varje år. En årscykel underlättar planeringen på kort och lång sikt, och kan också vara ett bra verktyg för att informera och engagera medlemmar utanför styrelsen. Många medlemmar kan säkert tänka sig hjälpa till om de får en avgränsad uppgift som de känner sig trygga med. Skapa arbetsgrupper för att få fler att engagera sig i föreningens verksamhet.

Förslag på aktiviteter under ett verksamhetsår som kan ingå i en årscykel:

 • Föreningsmöten och årsmöte
 • Arrangemang och träffar
 • HjärtLungskolan med motionsaktiviteter med mera
 • Studiecirklar
 • Hjärtmånaden i februari
 • Lungmånaden i november
 • Uppmärksamma relevanta nationella dagar
 • Hälsans Stig aktiviteter

För att få en gemensam översikt över den planerade verksamheten under året kan man utifrån den färdiga verksamhetsplanen göra en årssnurra.
Ladda ned en mall på årssnurra för föreningarna 2017 på sidan "mallar och manualer"
Se förbundets planerade verksamhet för 2017