Ett verksamhetsår

Här kan du läsa om vad ett verksamhetsår bör och kan innehålla för föreningen inom HjärtLung. Läs om vårt årshjul, våra processer inför verksamhetsplan och tips inför verksamhetsberättelsen. 

Riksförbundet HjärtLungs årshjul

Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är 1 januari - 31 december. Ett verksamhetsår planeras i en verksamhetsplan och dokumenteras i en verksamhetsberättelse. Ett bra sätt att få grepp om sin verksamhet kan vara att göra ett årshjul som omfattar arbetet från verksamhetsplan till verksamhetsberättelse. Under ett verksamhetsår finns flera återkommande händelser som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet i en organisation/förening. Länken nedan visar hur Riksförbundet HjärtLung arbetar med detta och tipsar gärna föreningarna om arbetsmetoden.

Se förbundet årshjul - Vägen till en bättre verksamhet 

Verksamhetsplan och budgetarbete

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation, ofta under ett verksamhetsår. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Den framställs i allmänhet av styrelsen parallellt med en budget, och följs upp av en verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse och årsbokslut

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under ett verksamhetsår och godkännas av årsmötet. Den skall tillsammans med bokslut granskas vid revision mot verksamhetsplanen för den gångna perioden.