Hjärt & Lungskolan i våra lokalföreningar

I vår Hjärt & Lungskola erbjuder vi vägar till bestående livsstilsförändringar för en bättre hälsa. Här får våra medlemmar möjlighet att tillsammans med andra människor i en liknande situation delta i hälsofrämjande aktiviteter som leds av våra föreningar.

Jannicke Bergman priset Årets hjärt-lungräddare

Hjärt & Lungskolans olika delar

Följande delar erbjuds av våra lokala föreningar runt om i landet:

Motionsverksamhet

Regelbunden motion i lagom mängd är ett av de bästa sättet att komma i form. Gruppledarna har oftast en egen erfarenhet av hjärt- och lungsjukdom och träningsprogrammen är utformade av erfarna sjuksköterskor och sjukgymnaster. Mer information om föreningarnas motionsverksamhet

Läs mer om motionsledarens roll samt tips & råd.

Samtalsgrupper

När sjukhuskontakterna blir allt glesare, börjar frågorna hopa sig samtidigt som det är lätt att känna sig ensam. Våra samtalsgrupper blir ofta en vändpunkt för våra medlemmar. Samtalen leds i föreningarna av personer som själva har en hjärt- eller lungsjukdom. Mer information om föreningarnas livsstilsgrupper

Läs mer om studieledarens roll samt tips & råd

Studiecirklar, tematräffar och kostcirklar

Bra studieverksamhet gör föreningen spännande och attraktiv. Genom att ordna studiecirklar, tematräffar och kostcirklar kan ni få fler intresserade och aktiva i föreningen. Föreningens eftervårdsombud (EVO) eller studieorganisatör (SO) kan hjälpa till. Cirklar för allmänheten har visat sig vara en bra inkörsport för nya medlemmar. Förbundet samarbetar med ABF i dessa frågor. Mer information om föreningarnas cirklar

Läs mer om cirkelledarens roll samt tips & råd

Föreläsningar

För att sprida kunskap om hjärt- och lungsjukdom bland våra medlemmar och allmänheten arrangerar våra lokalföreningar föreläsningar på varierande teman. Mer information om föreningarnas föreläsningar

Läs mer om hur föreningen kan arrangera föreläsningar och möten 

Hjärt-Lungräddning

Varje år överlever runt 500 personer hjärtstopp utanför sjukhusen tack vare hjärt-lungräddning. Våra föreningar utför kurser runt om i landet. Mer information om Hjärt-Lungräddning.

Läs mer om HLR-instruktörens roll samt tips & råd