Verksamheten i föreningen

Föreningen HjärtLung är en mötesplats för de med hjärt- och lungsjukdomar. Här finns trygghet och gemenskap. Vår vision är att alla medlemmar ska känna glädje och engagemang genom sitt medlemskap samt uppfatta HjärtLung som ett stöd och en resurs.

Föreningens verksamhet

HjärtLungs verksamhet vilar på tre kärnområden:

  • Opinionsbildning
  • Livsstilsförändring
  • Trygghet-Stöd-Gemenskap

För att skapa Opinion kring och aktivt arbeta för de hjärt- och lungsjukas rättigheter kan ni som förening arbeta lokalt med insändare i lokaltidningen och uppvakta lokala politiker.

I begreppet Livsstilsförändringar ingår våra motionsgrupper, samtalsgrupper, konstcirklar, stresshantering och föreläsningar som föreningen anordnar.

Trygghet-Stöd-Gemenskap, här ingår Hjärtlungräddning (HLR) verksamheten, föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter så som resor, fester, bowling eller kör.

Genom att varva regelbundet återkommande aktiviteter med nya inslag, sprida ut engagemanget och arbetet på många medlemmar och samtidigt attrahera nya medlemmar har man kommit en bra bit på väg.