Att arbeta ideellt i en förening

Föreningen består av dess medlemmar och en av medlemmarna vald styrelse. Att vara förtroendevald inom HjärtLung är ett viktigt, roligt och utmanade uppdrag.

Alla förtroendevalda har uppdraget att lyssna på medlemmarna, föra medlemmarnas talan och värva medlemmar. Som förtroendevald representerar man inte bara sin förening utan även förbundet.

I menyn till vänster har vi samlat och beskrivit de olika förtroendeuppdrag/roller som finns inom HjärtLung. Här finner ni även information och tips om arbetet och verksamheten i föreningen, kampanjer under året och en idébank för alla som arbetar ideellt i en förening i HjärtLung.

Verksamhet i föreningen

Här hittar ni tips och råd hur ni kan arbeta aktivt med föreningens verksamhet. Vi berättar bland annat om verksamhetsåret och möten, kampanjer och aktiviteter, hur man får mer aktiva medlemmar och hur man hitta nya medlemmar.
Läs mer under Verksamhet i föreningen

Dokument och information

Dokument som stadgar, policys, riktlinjer, blanketter och mallar, ansökningar samt annan bra information hittar du under Dokument och information.