Möten under verksamhetsåret

Här kan du läsa om olika mötesformer inom Riksförbundet HjärtLung. 

Medlemsmötet

Medlemsmöte är en vanligt mötesform i en förening. 
Att tänka på inför föreningens medlemsmöte

Styrelsemötet

Föreningens styrelse leder verksamheten mellan årsmötena. Medlemsmötet är navet i föreningsverksamheten. 
Att tänka på inför föreningens styrelsemöte

Årsmötet

Föreningarnas verksamhetsår inleds och avslutas med ett årsmöte och är grundläggande för en förening. 
Att tänka på inför föreningens årsmöte

Förbundskongressen

Riksförbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vart tredje år. Kongressen arrangeras av riksförbundet. 
Att tänka på för föreningarna inför förbundskongressen