Förbundsstyrelsens faddersystem

Förbundsstyrelsen inom Riksförbundet HjärtLung har som stöd till föreningarna organiserat ett faddersystem. Här kan du läsa om faddersystemet samt vilken ledamot som är fadder för vilket län. 

Förbundsstyrelsens Faddersystem – Föreningens direktkontakt med en FS-ledamot

Faddersystemet innebär att ledamöterna i förbundsstyrelsen är faddrar för olika länsföreningar inom förbundet. Uppdelningen är gjord så att ingen ledamot är fadder för sitt eget län.

Länsföreningarna kan ha kontakt med sin fadder som stöd i föreningsarbetet och har möjlighet att bjuda in sin fadder för samtal. Det kan till exempel röra den av kongressen beslutade verksamhetsinriktningen, förbundets verksamhetsplan och budget samt underlag kring valda planerade aktiviteter. Faddrarna kan också bjudas in vid jubileum eller andra arrangemang som förbundsstyrelsens representant. Varför inte bjuda in er fadder till en träff där ni samlat alla lokalföreningar inom länet? Faddern kommer gärna och berättar om allt från förbundets värdegrund till aktuell verksamhet.

Här finns en förteckning över förbundsstyrelsen och vilket län som respektive ledamot är fadder för. Längst ner på sidan finns även en länk till förbundsstyrelsens kontaktuppgifter.

Förbundsstyrelsens fadderlista

 • Inger Ros, Stockholm
  Fadder för de anslutna riksföreningarna; Alfa-1 Sverige, Viking och Pah.
  Har ett övergripande ansvar för hela organisationen och en löpande dialog med länsföreningarna.

 • Sören Skoglund, Västerbotten
  Fadder för länsföreningarna i: Örebro och Västra Götaland 
 • Allan Larsson, Uppsala
  Fadder för länsföreningarna i: Stockholm, Gävleborg och Skåne

 • Britt Frendin, Gotland
  Fadder för länsföreningen i: Kalmar

 • Anders Gustafson, Stockholm
  Fadder för länsföreningarna i: Uppsala och Jämtland

 • Mona Johansson, Norrbotten
  Fadder för länsföreningen i: Dalarna

 • Martin Lång, Norrbotten
  Fadder för länsföreningarna i: Jönköping och Gotland

 • Mikael Nissen, Skåne
  Fadder för länsföreningarna i: Östergötland och Halland

 • Agneta Petersson, Skåne
  Fadder för länsföreningarna i: Västernorrland, Kronoberg

 • Christina Petersson, Gävleborg
  Fadder för länsföreningarna i: Södermanland och Västermanland

 • Ulla Frank, Västerbotten
  Fadder för länsföreningen i: Värmland

 • Maud Molander, Stockholm
  Fadder för länsföreningarna i: Norrbotten och Blekinge

 • Bo Birgersson, Halland
  Fadder för länsföreningen i: Västerbotten

  Till förbundsstyrelsens kontaktsida