Uppmärksammat bedrägeriförsök

Det har kommit till Riksförbundet HjärtLungs kännedom att det bedrivs uppsökande insamlingsverksamhet i förbundets namn, men som är bedrägeriförsök. Hittills har det gjorts försök i Sandviken, Gävle och i Sala där man helt enkelt knackat dörr och påstått att man kommer från respektive HjärtLung-förening och samlar in medel till föreningen, vilket alltså inte varit sant i dessa enskilda fall. Upptäcker du något liknande på din ort, kontakta din förening och fråga om de bedriver insamling. Om så inte är fallet och det är ett misstänkt bedrägeriförsök bör detta polisanmälas omgående.