Två föreningar har blivit en

Tidigare lokalförening i Sigtuna respektive Upplands Väsby har nu bildat föreningen HjärtLung Sigtuna-Upplands Väsby. Riksförbundets önskan är att alla våra föreningar ska kunna ge stöd och gemenskap åt våra medlemmar. Verksamheten för medlemmarna är det vi värnar om mest av allt. Sammanslagning är inte reglerat i stadgan men förbundsstyrelsen är högsta beslutande organ mellan kongresserna och har ansvaret att i första hand att ha medlemmarnas väl för ögonen. Förbundsstyrelsen strävar efter att kontinuerligt följa läns- och lokalföreningarnas verksamhet och värderar högt att hitta lösningar för medlemmar och föreningar. En enig förbundsstyrelse har med beslutet om att godkänna samgående mellan föreningarna gjort det möjligt att fortsätta driva verksamhet för medlemmarna i det nu lite större geografiska området. Ur ett medlemsperspektiv och för verksamhetens skull, ser vi hopslagningen som mycket lyckad då den alltså innebär att medlemmarna nu har möjlighet att vara kvar i sin förening, fast på ett uppdaterat och spännande nytt sätt. Bra jobbat säger vi till de tidigare båda lokalföreningarna som gjort detta möjligt!