Totalt nästan 3800 engagerade i Riksförbundet HjärtLung under 2017!

 År 2017 har nästan 3800 ideellt engagerade personer drivit Riksförbundet HjärtLung framåt! Vi är nu halvvägs in i kongressperioden 2016-2019 och under verksamhetsåret 2017 har ni i föreningarna åstadkommit en otroligt imponerade verksamhet och gjort skillnad för personer med hjärt- och lungsjukdom. 

Tack vare att ni uppdaterar medlems- och föreningsregistret kan vi sammanställa denna statistik. Fortsätt att registrera in aktuella uppgifter efter genomförda årsmöten, samt kontinuerligt under året om uppgifterna i registret förändras. Mer utförlig information om denna rapportering kommer i kommande Förbundsinfo.

Diagram över Riksförbundet HjärtLungs totala antal funktionärer december 2017.

 Statistik Antal funktionärer 2017

Till Riksförbundet HjärtLungs Föreningsstödsida