Medlemsavgift för direktmedlemmar 2018

Bland lokalföreningarna inom Riksförbundet HjärtLung kommer den högsta medlemsavgiften för 2018 att vara 250 kr. Detta innebär att avgiften för direktmedlemskap kommer att vara 275 kr även för år 2017.