Kanslipersonalkonferensen genomförd

Den 21 november bjöd Riksförbundet HjärtLung in till en konferens för anställd kanslipersonal i föreningarna. Totalt var det 9 deltagare från olika läns och lokalföreningar i landet.

Under dagen gick vi igenom förbundets uppdrag, mål och verksamhet utifrån nedanstående upplägg; "Stödjande rollen", "Företrädande rollen", "Utförande rollen".

Några kommentarer från utvärderingen var att det var trevligt att träffa alla som jobbar på förbundskansliet samt att det var bra att träffas "över gränserna" i en lagom stor grupp.
Bild på deltagarna på kanslipersonalkonferensen