Ideellt engagemang förbättrar hälsan

Volontärer får mycket tillbaka. Nästan alla som söker uppdrag via organisationen ”Volontärbyrån” gör det för att de vill hjälpa och stödja andra människor och förbättra samhället genom sitt engagemang. Men även fördelar för individen själv, som att få ett mer meningsfullt liv och utvecklas som person är viktiga drivkrafter. Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar organisationen Volontärbyråns undersökning ”Volontärbarometern” som görs varje år bland de som sökt uppdrag på hemsidan volontärbyrån.org. Volontärerna säger att de växer som personer och får mer sammanhangskänsla när de engagerar sig ideellt. 98 procent har fått kunskap och erfarenhet, 90 procent har haft roligt i sitt engagemang, och hela 96 procent kan tänka sig att fortsätta att engagera sig det kommande året.

Tips! Alla ideella föreningar har möjlighet att annonsera ut ideella uppdrag på volontärbyråns hemsida. Tänk på att man inte måste vara medlem i föreningen när man blir föreslagen till ett uppdrag i en förening. Valberedningen i en HjärtLungförening skulle till exempel kunna annonsera ut ett uppdrag på volontärbyråns hemsida och vem vet, har man tur kanske det finns någon som skulle kunna tänka sig ett uppdrag, skulle inte det vara utmärkt!? Styrelsen i föreningens skulle naturligtvis också kunna göra detta med uppdrag som inte behöver utses på årsmöten.

Om volontären
• 52% är under 35 år
• 67% engagerade sig för första gången under 2016
• 59% har gått på högskolan eller universitetet
• 42% är heltidsarbetande och 22% är studenter
• 81% är kvinnor, 16% är män
• 70% har engagerat sig regelbundet, från någon gång i månaden till flera gånger i vecka

Läs gärna hela volontärbyråns ”volontärbarometer”.
Till volontärbyråns hemsida