HjärtLungs första Forskningsambassadörer

Som ett led i att göra HjärtLungs Forskningsfond mer känd och öka insamlingen så ännu fler forskningsansökningar kan beviljas utbildade vi våra första forskningsambassadörer i november.

En frågeställning som behandlades var hur vi alla tillsammans kan stärka och tydliggöra Riksförbundet HjärtLungs Forskningsfond och vad det innebär med fokus i patientnära forskning.