Ett mer hjärtsäkert Sverige

Riksförbundet kommer under 2018 driva kampanjen; ”Hjärtsäkra din ort”. Syftet är att kartlägga hjärtstartare över hela landet och bidra till att så många som möjligt är registrerade i Svenska Hjärtstartarregistret. Med hjälp av våra många föreningar och breda lokala förankring kan vi tillsammans bidra till ett mer hjärtsäkert Sverige.

Varje år rapporteras ca 5 500 hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, Av de som drabbas överlever ca 600. Forskning visar att upp till 70 procent fler liv skulle kunna räddas om hjärt-lungräddning startas direkt och en hjärtstartare används inom tre minuter.

I Sverige finns idag över 35 000 hjärtstartare utanför sjukhus. För att dessa ska kunna rädda liv behöver vi veta var de finns. Endast cirka 16 000 är idag registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

Hjärtstartaregistret är ett frivilligt och kostnadsfritt register för hjärtstartare över hela landet som ägs av Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Med hjälp av hjärtstartarregistret kan SOS Alarm snabbt hänvisa till närmaste hjärtstartare och skapa möjligheter för en snabbare insats. För mer information besök: hjartstartarregistret.se

I mitten av januari 2018 kommer vi att skicka en uppsättning kampanjmaterial till alla hjärt-lungföreningar tillsammans med mer detaljerad information om den årslånga kampanjen. Det handlar i stort om att hitta hjärtstartare och därefter uppmana innehavarna att registrera dem i hjärtstartarregistret och följa upp skyltning, underhåll och utbildning. Tanken är att varje hjärt-lungförening bidrar utifrån sina egna förutsättningar och möjligheter.

Vill du som medlem vara med och bidra, hör av dig till din lokala förening.
Kampanjen genomförs i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Vid frågor kontakta: Helene Silfver, helene.silfver@hjart-lung.se 08-55606204

Hjärtsäkra din ort