Konferens för valberedare i länsföreningarna 16 oktober

Valberedningen har en viktig uppgift i organisationen. Utan en fungerande valberedning som tar sin uppgift på allvar har en förening svårt att överleva. Det är valberedningen som vaskar fram guldkornen till olika funktionärsposter i föreningen, detta är lätt att glömma bort när vi kommer till årsmötet där valen ska förrättas. Med en valberedning som känner att de har en viktig uppgift har föreningen/organisationen en viktig resurs i att möta framtiden och de möjligheter som den för med sig.

Under konferensen den 16 oktober hoppas vi att deltagarna få en nytändning i sitt uppdrag eller helt enkelt lär sig mer om hur en valberedning kan och bör arbeta för att fungera så bra som möjligt. Valberedarna är en viktig resurs för föreningen och under dagen får de verktyg för att arbeta i länsföreningens valberedning. Medverkande kommer att vara Kanslichef Christine Cars-Ingels, Karin Jeppson, sammankallande i förbundets valberedning, och Surayya Eliasson, organisationssamordnare, förbundskansliet, samt Carin Thurfjell, verksamhetsutvecklare på ABF. Deltagarna kommer också att få träffa en coach och inspiratör som kommer att ge verktyg inför själva rekryteringssamtalet inför ”värvningen” av nya förtroendevalda till föreningen. Inbjudan har skickats ut separat.