Hälsocoach - en ny roll inom HjärtLung

Som organisation vill vi stötta medlemmarna i ett proaktivt hälsoarbete. Motionsverksamheten är basen men vi jobbar också med nya verktyg, som patientutbildningar och tematräffar där fokus förskjuts från sjukdom till hälsa och tyngdpunkten ligger på det personen kan göra själv för att må så bra som möjligt.

Vi tror att rollen som Hälsocoach kan vägleda flera medlemmar till att ta aktiv del i våra aktiviteter, locka nya medlemmar till HjärtLung samt erbjuda vården ett modernt förhållningsätt som stöd för deras patienters långsiktiga hälsa.

Vad ska Hälsocoachen göra?

Hälsocoachen är tänkt att fungera som en samtalsguide, i grupp och individuellt. En inspiration och ett bollplank att komma framåt i tanke och handling, med fokus på det friska och det egna ansvaret. Att coacha innebär att hjälpa andra att nå sina mål, genom att ställa frågor, byta perspektiv och våga tänka och pröva nytt.

På sikt kan Hälsocoachen arbeta med att:

  • Coacha befintliga medlemmar till en aktiv livsstil
  • Locka nya medlemmar genom att erbjuda coachning
  • Erbjuda vården ett stöd för nysjuka i övergången från diagnos till vardag

Hälsocoachens roll är tänkt att binda ihop och stärka den verksamhet som redan finns genom att vägleda befintliga och blivande medlemmar till att vara aktiva med HjärtLung.

Vilken utbildning får Hälsocoachen?

Hälsocoachen får en två och en halv dag lång utbildning inför sitt uppdrag i november 2017. En erfaren coach delar med sig av förhållningssätt och verktyg. Hälsocoacherna får grunden i coachning, möjlighet att pröva samt verktyg att arbeta med. Efter utbildningen har man dessutom ett nätverk av andra Hälsocoacher inom HjärtLung.