Efter konferensen för nyvalda ordföranden 18 septemberNya lokalordförande inom Riksförbundet HjärtLung var den 18 september på konferens på förbundskansliet i Stockholm för att få information om förbundets uppdrag, mål, verksamhet och framtid. På förmiddagen fick deltagarna träffa förbundsordförande Inger Ros och kanslichef Christine Cars-Ingels som berättade övergripande om organisationen HjärtLung samt förbundskansliets verksamhet. Under eftermiddagen pratade vi om styrelsens arbete och ansvar samt ordförandes roll samt arbetsverktyg för förtroendevalda, våra material och våra informationskanaler, samt tips som kan vara användbara i uppdraget. Medverkande var Surayya Eliasson, organisationssamordnare och Ulrika Fridsell, ansvarig medlems- och föreningsvård, förbundskansliet. Dagen avslutades med att Carin Thurfjell, ABF, berättade om deras stöd till lokalföreningarna. Det fanns också möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion deltagarna emellan vilket visade sig i utvärderingen vara mycket uppskattat. Snittbetyget för dagen blev 4,5 av 5.

I utvärderingen framgår det att deltagarna tyckte att det var en bra upplagd konferens samt att det är var positivt att få kontakt med andra ordförande från andra föreningar samt att man upplevde att det var mycket givande att besöka förbundskansliet. Vi tog också med oss feedback till nästa år. Bland annat att tänka på att skala av innehållet då någon upplevde att det blev för kompakt och mycket olika ämnen. Några andra förbättringsmöjlighet var av praktisk karaktär som vi absolut tar med oss för vidare utveckling.