Skånes sjukhus bjuder in till föreläsningar och patientutbildningar i Lund och Malmö i samband med KOL-dagen

På Skånes universitetssjukhus anordnas föreläsningar och utbildningar för dig som patient och närstående. Lär dig mer om din sjukdom och ställ frågor till vårdpersonal. De har även föreläsningar för personal och patientföreningar. Från Riksförbundet HjärtLung kommer Marie Ekelund att medverka från Riksförbundet HjärtLung.

Observera att detta är en inbjudan från Skånes sjukhus och är fristående från förbundets ersättningsriktlinjer. Du deltar alltså på din eller din förenings bekostnad.

Läs mer