Är du valberedare i din förening?! – här hittar du stöd inför årsmötet!

”Dagens valberedare skall forma morgondagens HjärtLungrörelse”

Du som är valberedare i en förening inom Riksförbundet HjärtLung, du vet väl att du kan få stöd i ditt uppdrag via information på vår Föreningsstödsida på hemsidan. Förutom att läsa om vad de olika uppdragen innebär, finns både riktlinjer för valberedningens arbete samt ett tips på ett brev att skicka ut till medlemmar inför årsmötet när ni söker fler engagerade i styrelsen.

Läs mer om valberedningens arbete och roll