Konferens för Valberedare i länsföreningarna 16 oktober

Valberedningen har en viktig uppgift i organisationen. Utan en fungerande valberedning har en förening svårt att överleva. Det är den som vaskar fram guldkornen till olika funktionärsposter i föreningen.

Utbildningen riktar sig till valberedare som vill få en nytändning i sitt uppdrag eller helt enkelt lära sig mer om hur en valberedning kan och bör arbeta för att fungera så bra som möjligt. Utbildningen ska ge valberedare verktyg. Medverkande kommer att vara Kanslichef Christine Cars-Ingels, Karin Jeppson, sammankallande i förbundets valberedning samt Surayya Eliasson, organisationssamordnare, samt av en representant från ABF. Deltagarna kommer också att få träffa en samtalscoach som kommer att ge verktyg inför själva rekryteringssamtalet. Inbjudan har skickats separat till samtliga valberedare i länsföreningarna samt för kännedom till länsföreningarnas info-adresser och direkt till ordföranden i länsföreningarna.