Du har väl inte missat att Handikappförbundet bytt namn till Funktionsrätt Sverige?

I föregående förbundsinfo informerade vi om att Handikappförbunden har bytt namn till Funktionsrätt Sverige. 

På deras kongress i maj valdes Lars Ohly till ny ordförande. Han efterträder Stig Nyman. Inger Ros, vår förbundsordförande, valdes om till valberedningen. Anders Gustafson, förbundsstyrelsen, valdes till ordinarie ledamot i Funktionsrätts styrelse. 

Namnbytet innebär att organisationen stärker sin koppling till mänskliga rättigheter och till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.

•   I samband med namnbytet lanserades en ny logotyp och ny hemsida www.funktionsratt.se. På hemsidan går det bland annat att läsa mer om begreppet funktionsrätt

•   Riksorganisationens mejladresser ändras till namn.efternamn@funktionsratt.se

•   På Facebook heter de Funktionsrätt Sverige

•   På Twitter heter de @funkratt_se

 Riksförbundet HjärtLung är ett av 41 förbund i Funktionsrätt Sverige som tillsammans representerar mer än 400 000 människor.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida www.funktionsratt.se