Inför konferensen för nyvalda ordföranden 18 september

Nya lokalordförande inom Riksförbundet HjärtLung har bjudits in till en konferens för att få information om förbundets uppdrag, mål, verksamhet och framtid. Deltagarna kommer att träffa förbundsordförande Inger Ros och kanslichef Christine Cars-Ingels som kommer berätta mer övergripande om organisationen HjärtLung samt kansliets verksamhet.  Vi fokuserar också på styrelsens arbete och ansvar samt ordförandes roll. Vi kommer också gå igenom arbetsverktyg för förtroendevalda, våra material och våra informationskanaler samt tips som kan vara användbara i uppdragen. Medverkar gör Surayya Eliasson, organisationssamordnare och Ulrika Fridsell, ansvarig för medlems- och föreningsvård, förbundskansliet. Dagen avslutas med att Carin Thurfjell, ABF, berättar om deras stöd till lokalföreningarna. Det kommer också ges tillfälle för erfarenhetsutbyte och frågor på plats.

Separat inbjudan har skickats ut till samtliga nyvalda lokalordföranden till den mejladress som anges i medlemsregistret.