Förfrågan från iGEM Stockholm till föreningar inom HjärtLung

iGEM Stockholm är ett lag på 15 ambitiösa studenter från KTH och Karolinska Institutet som tillsammans under ett år deltar i en tävling som heter iGEM. iGEM Stockholms projekt går ut på att försöka bryta ned det slem i luftvägarna som bildas vid sjukdomar som astma, cystisk fibros och KOL med hjälp av bakterier som utsöndrar slemnedbrytande enzymer.

En del av projektet syftar till att förstå behovet av ett nytt läkemedel. Det skulle betyda väldigt mycket om ni tog er tiden (5 minuter) att svara på detta frågeformulär.

Länk till frågeformuläret:
https://goo.gl/forms/YBktvNIXXRKvhJVq2

Ni kan gärna anpassa det så det passar er. Här är vår projektvideo och hemsida om det är av intresse: https://www.youtube.com/watch?v=OILNLMImjGo, igem.se