Inför EVO/SO konferensen 8-10 september

Årets EVO/SO-konferens går av stapeln den 8-10 oktrober i Stockholm. Cirka 50 personer från länsföreningarna samlas under dessa dagar för att få ny kunskap och inspiration för att kunna utföra sina uppdrag och föra kunskapen vidare till organisationens lokala SO och EVO. I år har vi valt tre olika teman för de tre olika dagarna. 

Dag 1 – Kunskap
Dag 2 – Livsstil
Dag 3 – Nyheter

Under första dagen delas deltagarna in i tre grupper; EVO Lunga, EVO Hjärta och SO, för att få riktad information utifrån sina respektive roller. Den andra dagen blir en blandning av föreläsare och workshop. På förmiddagen dag tre berättar vi om förbundets nyheter och går igenom den nya rollbeskrivningen för SO och EVO.

Följ konferensen på Facebook!