Donationsveckan 7-15 oktober

Donationsveckan är kanske årets viktigaste vecka för att uppmärksamma vikten av organdonation. I år hålls den 7-15 oktober.

Socialstyrelsen har tagit fram profilmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården och organisationer. Läs mer: http://www.socialstyrelsen.se/organ-ochvavnadsdonation/donationsveckan

Riksförbundet HjärtLung deltar också i ett patientråd tillsammans med MOD – Mer organdonation. Läs mer om vad MOD gör: http://merorgandonation.se/

Du hittar också information och bra länkar på Riksförbundets sida på webben. Vill du och ni som förening delar med er av eventuella planer för Donationsveckan så mejla status@hjart-lung.se