Lansering av nytt material till hösten

Riksförbundet HjärtLungs kongress har satt som mål att värva fler medlemmar, vi har arbetat fram ett värvningskoncept som vi lanserar i olika delar under hösten 2017. Nedan presenteras de olika delarna

Värvningsmaterial - Vykort och presentation

En ny PowerPoint presentation om HjärtLung och varför man ska bli medlem är under utveckling. Denna kan alla förtroendevalda och föreningar ha med sig som stöd när man är ute och pratar om HjärtLung och sin förening och varför man ska bli medlem. Vi lanserar också ett värvningsvykort som ni föreningar kan beställa frakt- och portofritt för att dela ut i samband med att ni är ute och berättar om oss eller står ute på gator och torg. Tidigare medlemsvärvarblad kommer att fasas ut i och med detta. Lansering planeras till september.

Informationskuvert blir värvningskuvert 

Våra tidigare informationskuvert blir nu "värvningskuvert" med nytt utseende och nytt koncept. Ambitionen är att hela organisationen ska använda enhetligt informationsmaterial. Ni kommer att kunna beställa färdigpackade värvningskuvert med utvald information av förbundet. Föreningar kommer att ha möjlighet att stoppa i eget material i dessa. Värvningskuvertet har två funktioner;

  • Information (på sjukhus/vårdcentraler) 
  • Värvning (vid aktiviteter)

Kuverten ska användas som tidigare; läggas ut i väntrum och dagrum på vårdcentraler och sjukhus men nu kan de också användas vid föreningarnas värvningsaktiviteter i samband med t.ex. lungmånaden, hjärtemånaden och andra lokala aktiviteter. Materialet kommer att vara frakt- och portofritt för våra föreningar. Lansering planeras i september-oktober.

Välkomstbrev till nya medlemmar

Under hösten kommer förbundet även att arbeta fram ett nytt koncept när det gäller mottagande av nya medlemmar. Alla nya medlemmar kommer att få information direkt skickad från förbundet så att alla medlemmar ska få samma budskap och information. Det kommer att innehålla ett välkomstbrev från förbundsordförande samt en ny framtagen folder/tidning som visar nyttan av medlemskapet. Föreningarna kan/bör naturligtvis fortsätta att skicka sitt egna lokala välkomstmaterial t.ex. ett välkomstbrev till lokalföreningen, verksamhetsinformation, program och inbjudningar till sina nya medlemmar. Lansering planeras i oktober-november.