Höstens kurser/konferenser

I höst kommer vi att bjuda in till nedanstående kurser/konferenser. Datum kommer att publiceras på Föreningsstödsidan på webben samt att vi kommer informera mer i kommande förbundsinfo efter sommaren.

  • Konferens för nyvalda lokalordföranden
  • Konferens för en valberedare i länsföreningarna
  • Träff för anställd kanslipersonal i föreningarna

Obs! Se till att föreningen har uppdaterade styrelseuppgifter i föreningsregistret. Det är utifrån de uppgifterna i registret som vi skickar ut inbjudningar.