Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt Sverige

Handikappförbunden har bytt namn och heter nu Funktionsrätt Sverige. Lars Ohly valdes till ny ordförande vid kongressen i maj. Han efterträder Stig Nyman.

Namnbytet innebär att organisationen stärker sin koppling till mänskliga rättigheter och till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionrättskonventionen.

  • I samband med namnbytet lanserades en ny logotyp och ny hemsida www.funktionsratt.se. På hemsidan går det bland annat att läsa mer om begreppet funktionsrätt
  • Riksorganisationens mejladresser ändras till namn.efternamn@funktionsratt.se
  • På Facebook heter de Funktionsrätt Sverige
  • På Twitter heter de @funkratt_se

Riksförbundet HjärtLung är ett av 41 förbund i Funktionsrätt Sverige som tillsammans representerar mer än 400 000 människor.

Läs mer på Funktionsrätt Sveriges hemsida www.funktionsratt.se