Forskningsfonden

Riksförbundet HjärtLung har fått 10 000 kr från HjärtLung Kalix till Forskningsfonden. Stort tack!