Årets Läns-EVO/SO-konferens

I år bjuds Läns-EVO och SO in till konferens den 8-11 september. Konferensen sker i Stockholm. En preliminär anmälan har vi önskat få in senast den 22 maj. För mer information om detta kontakta; Marie Ekelund, förbundskansliet. Se kontaktinfo till kanslipersonalen längst ned i Förbundsinfo. Nyvalda EVO och SO är välkomna redan den 7 september för att få information om rollen och Riksförbundet HjärtLung.