Välkommen alla nya förtroendevalda!

Nu har snart alla årsmöten genomförts. Vi vill passa på att välkomna alla nya förtroendevalda till organisationen Riksförbundet HjärtLung som tillsammans sprider kunskap, gemenskap och handlingskraft. I det ideella arbetet kan det vara många olika saker att tänka på. Vi på förbundet vill stödja er i det arbetet så mycket vi bara kan.

Förbundet strävar efter en god och nära dialog med våra föreningsaktiva. Vi erbjuder konferenser, kurser, möten, detta nyhetsbrev som riktar sig till just er och vi har en ”Föreningsstöd-sida” på webben som är öppen för alla. Den är också tänkt att skapa intresse för att engagera sig i en förening inom HjärtLung. Där finns ett smörgåsbord av verktyg för er i föreningen. Vi har samlat information om förbundets organisation, roller inom föreningen, medlemsvärvning, stöd för verksamhetsplanering, kongressinformation, nyhetsbrevet Förbundsinfo, information om sammanträden i förbundet, konferenser och utbildningar, styrande och vägledande dokument, stadgar, policyer, försäkringsinformation och olika manualer och mallar och andra verktyg och tips för att underlätta för er. Länk till Föreningsstöd-sidan för att komma dit direkt; http://www.hjart-lung.se/kontakt/foreningsstod/

Sidan med förbundsstyrelsens protokoll kräver lösenord. För hjälp med detta skicka ett mejl med föreningstillhörighet samt förtroendeuppdrag till info@hjart-lung.se eller kontakta växeln 08- 55 606 200.