Uppföljning - Hjärtemånaden 2017

Under februari pågick många aktiviteter i landets föreningar. Det var allt från större seminarier där läkare och sjuksköterskor föreläste om hjärtsjukdomar till aktiviteter så som blodtrycksmätning på apotek, fika och värvning samt stärkande promenader för hjärtat.

På Facebook hade vi kampanjen Känn pulsen som syftade till att uppmana personer att lära sig ta sin puls för att upptäcka eventuella rytmrubbningar och i så fall söka vårdcentral för att få dessa utredda. En rytmstörning kan vara ett förmaksflimmer och kan behöva behandlas.

I Göteborg och Örebro annonserade vi under två månader Känn pulsen på bussar och i Stockholm på T-bana, bussar och pendeltåg.

En av våra populära aktiviteter är hjärt-lungräddning. Det var flera föreningar som visade hur det går till och informerade om vikten av att det ska finnas hjärtstartare och att dessa ska vara registrerade på hjärtstartarregistret: http://www.hjartstartarregistret.se/registrera.

På några ställen i landet ordnade föreningar med direktsändning från Myntkabinettet i Stockholm, där förbundsordförande Inger Ros överlämnade Ljuset på-rapporten till sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Det skedde på Alla Hjärtans Dag den 14 februari.

Under februari registrerades 345 nya medlemmar.

Tack alla ni så gjorde så många fina insatser under Hjärtemånaden!

 

Apotek AB som erbjöd gratis blodtryckskoll under Alla hjärtans dag har meddelat att ca 500 av våra medlemmar utnyttjade erbjudandet.