Nöjd Förenings Index 2016- Stort tack för värdefull delaktighet med enkätundersökning bland samtliga förtroendevalda!

Under november månad skickades en enkät till samtliga förtroendevalda och föreningar för att utveckla vårt stöd och våra tjänster till er föreningar.  Enkäten kallas NFI, Nöjd Föreningsindex. Enkäten var webbaserad och gick ut till samtliga förtroendevalda och föreningar i organisationen via mail, över 500 personer svarade! Resultatet kommer nu att analyseras och vi återkopplar resultat till er på olika sätt, dels via kommande konferenser och förbundsinfo.

Vi kommer att kontinuerligt att återkomma med den här sortens undersökningar, dels för föreningar (NFI) och dels för medlemmar (NMI). Vi uppskattar att ni tar er tid och skickar in era svar, då får vi möjlighet att utifrån era tankar och behov utveckla verksamheten och organisationen åt rätt håll.