Länsordförandekonferens 8-9 maj 2016

Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse har bjudit in samtliga länsordförande, ordförande i riksföreningarna, förbundsstyrelsen samt valberedningens ordförande och ordinarie förbundsrevisorer till länsordförandekonferens i Haninge den 8-9 maj 2017. Konferensen arrangeras därmed i nära anslutning till genomförda årsmöten. Vi samlar ihop oss i mitten utav verksamhetsåret, diskuterar kring våra gemensamma ramar, och organisations framtid.