Forskningsfonden

Forskningsfonden HjärtLung har som ändamål att stödja forskning som är bra för personer med hjärtsjukdom och lungsjukdom. Tack vare allmänhetens bidrag har vi årligen kunnat ge ekonomiskt stöd till viktiga forskningsprojekt, främst inom rehabilitering och prevention. Medel från forskningsfonden ges företrädelsevis till patientnära forskning som förbättrar livsvillkoren och livskvaliteten för berörda målgrupper.

HjärtLung Ljungby har skänkt hela 200.000 kronor till Forskningsfonden. Stort Tack!