Aktivitetsstatistik 2016

För andra året i rad har föreningarna haft möjlighet att fylla i föreningens motions, studier och HLR-verksamhet via en digital enkät. Kansliet har utvärderat förra årets enkät och justerat några frågor för att öka tydligheten för både användarna och i kommande uppföljningsarbete.