Hjärtguiden – den nya vårdmodellen för hjärtrehabilitering

Riksförbundet har tillsammans med professionen skapat en ny vårdmodell för hjärtrehabilitering som nu successivt införs på landets sjukhus. Modellen omfattar bland annat nytt sätt att skriva ut patienter som behandlats för hjärtinfarkt/kärlkramp, fler återbesök på sjukhus och utökat stöd från vården att nå bestående livsstilsförändringar. I modellen ingår även att en ny informationsbroschyr, Hjärtguiden, ska delas ut till patienter på sjukhuset. Hjärtguiden innehåller också en hälsoplan som patienterna fyller i tillsammans med sköterskan. Hjärtguiden är gratis och kan beställas via webbutiken. Hjärtguiden finns också att läsa på Riksförbundets hemsida: www.hjart-lung.se/hjartguiden