Nyhetsbrevet ”Förbundsinfo” och Förbundsstyrelsens protokoll

Detta är vårt fjärde nummer av nyhetsbrevet Förbundsinfo i digital form direkt via mejlen. Vi vill gärna få in era synpunkter och förslag på förbättring då detta är en utav våra viktigaste informationskanaler till er föreningar. Innehållet i Förbundsinfo finns fortfarande tillgängligt att läsa på Föreningsstöd-sidan via förbundets hemsida.

Förbundsstyrelsens protokoll och protokoll från kongresser finns samlade på  Föreningsstöd-sidan, under en lösenordskyddad sida. Skulle du inte ha lösenordet till hands (det har inte ändrats) kontakta växeln 08- 55 606 200 eller info@hjart-lung.se för hjälp.

På Föreningsstöd-sidan hittar ni också information om sammanträden för förbundet, konferenser och utbildningar, styrande och vägledande dokument, roller i föreningen, stadgar, policys, kongressinformation, försäkringsinformation
och olika mallar för brev med mera.