Efter genomfört årsmöte 2017

Ni föreningsaktiva har verkligen all anledning att vara stolta för all utåtriktad verksamhet som bedrivs över hela landet! Och som inte det vore nog gör ni ett mycket proffsigt internt arbete med ordning och reda, vilket bör ses som en omtanke om era medlemmar. En så viktig organisatorisk aktivitet som föreningens årsmöte är för tillfället högaktuellt. Det är mycket att tänka på såväl inför som efter ett årsmöte. Fungerar arbetet väl har man goda förutsättningar att få verksamheten att utvecklas positivt. Information och stöd i arbetet kring årsmötet finns på här förbundets hemsida. Till sidan.

Separat information om vad som gäller efter årsmötet angående rapportering av styrelse- och föreningsuppgifter har skickats ut för registeransvariga.
Separat information om vad som gäller kring handlingarna efter ett årsmöte har skickats ut till föreningarna.