Enkätundersökning NFI 2016 bland samtliga förtroendevalda – din röst är viktig!

Nu i höst är det åter dags för er föreningar och förtroendevalda att besvara vår återkommande enkät som kallas NFI, Nöjd Föreningens Index. Första gången vi genomförde denna enkät var 2014, och den kommer att återkomma vartannat år.

Tack vare era svar och önskemål som vi då fångade upp har vi kunnat utveckla vårt stöd och våra tjänster till er, så som: Utbildningar för Eftervårdsombud och SO, medlemregisterkurser på flera orter, webbutbildningskurser för nya hemsidan på flera orter. Nya profilprodukter och en webbshop. Ljuset På-kampanjen har tillkommit som ett stöd för opinionsbildning på lokalnivå. Status har ändrat utseende och artiklar om organisationen samt centrala aktiviteter får större utrymme i tidningen. Regionkonferenser för mer kontakt har genomförts och en ny hemsida och en särskild sida för föreningsstöd har byggts upp.

Nu är det dags att lyssna in er igen så att vi kan utveckla verksamheten och organisationen på bästa sätt. Därför är just dina synpunkter och att du besvarar enkäten när den kommer den viktigaste inputen för vårt arbete. Vi har anlitat ett oberoende undersökningsinstitut, Mistat AB, som kommer att skicka ut enkäten via e-post. Den beräknas att skickas ut i november, därför är det viktigt att förtroendevaldas och föreningarnas e-postadresser är rätt uppdaterade i medlemsregistret så att vi kan nå er. Frågeformuläret är inte särskilt omfattande och tar inte lång tid att besvara. I mejlet kommer det att finnas en länk som leder till enkäten.
När vi sammanställt alla svar kommer vi självklart att redovisa och dela med oss av resultatet. Stort tack på förhand för ert värdefulla deltagande!
Vid frågor kontakta Ulrika Fridsell, Medlems- och föreningsvård.