Juli, augusti, september månads Ljuset På! förening

Ett stort grattis till HjärtLung Borås-Ulricehamn, HjärtLung Piteå samt HjärtLung Öckerö som får utmärkelsen månadens Ljuset På! förening i juli, augusti respektive september!

juli
HjärtLung Borås-Ulricehamn - Aktiviteter är verkligen föreningens signum. Kostcirklar, sittgympa och vattengymnastik är några av alla de aktiviteter man hittar i föreningens aktivitetskatalog. Föreningens fina verksamhet rymmer även utflykter, föredrag och hjärt-lungräddning. Hittills i år har föreningen värvat ca 80 medlemmar!

augusti
HjärtLung Piteå - Föreningen jobbade hårt och målmedvetet för att lyfta fram HjärtLung under Noliamässan den 6 - 14 augusti. Mässan lockar ca 100 000 besökare. Under mässdagarna värvade man ca 60 medlemmar!

september
HjärtLung Öckerö - Föreningen Öckerö har välbesökta månadsmöten, driver ett mycket aktivt lokalarbete, medverkar i närradio och har goda förbindelser med både vårdcentraler och sjukhus. Efter lung-och hjärtgympan har man ofta en sjuksköterska på plats som informerar om de senaste rönen.