Rapportera in er motions- studie och hjärtlungräddningsaktiviter digitalt

I förra nyhetsbrevet redovisade vi en sammanställning på 2015 års statistikuppföljning över era motions- studie och hjärtlungräddningsaktiviter. För att vi ska kunna göra det på 2016 års verksamhet önskar vi att ni föreningsaktiva inom läns- och lokalföreningar återigen rapporterar in det snart gångna årets motions- studie och hjärtlungräddningsaktiviter till riksförbundet. Rapporterna utgör underlag till vår verksamhetsberättelse och fortsatta verksamhetsplanering. Observera att länsföreningen endast ska rapportera de aktiviteter man själv genomfört och som inte rapporteras av länets lokalföreningar. Genom att föreningen svarar digitalt underlättas riksförbundets statistiksammanställning och vi får lättare att göra jämförelser mellan åren. Tips, skriv ut era digitala svarsrapporter och spar tills det är dags att skriva er verksamhetsberättelse 2016, då har ni dessa uppgifter klara redan. Tänk på att även ni kan använda er sammanställning i planeringsarbetet för nästkommande år.

Vår ambition och förhoppning är att den digitala hanteringen ska förenkla och förbättra för samtliga parter. Har din förening inte fått den digitala enkäten, hör av er! Vi är tacksamma om ni har möjlighet att svara digitalt.

Ett brev om detta har skickats ut till läns- och lokalföreningar separat.