Månadens Ljuset-på förening - november

Ett stort grattis till HjärtLung Dal-Vänersborg som får utmärkelsen november månads Ljuset På! förening. Föreningen har jobbat intensivt under hela Lungmånaden. De har bland annat erbjudit allmänheten spirometri och blodtrycksmätning, informerat om vår kampanj Ljuset På!, demonstrerat hjärt-lungräddning samt haft en föreläsning med temat KOL.