Hjälp oss att skapa vi-känsla! Närmare kontakt via e-post

Vi har noterat att några föreningar använder en personlig e-postadress som mottagare av föreningsinformation och inte HjärtLung info-adressen. Alla HjärtLung-föreningar har tillgång till varsin e-postadress en så kallad ”info-adress” med utformningen: info@föreningsnamn.hjart-lung-se.

Alla i föreningens styrelse kan få möjlighet att ta del av föreningsmejlen i info-adressen och det är styrelsen som beslutar om vem/vilka som ska få tillgång till info-adressen. Fördelarna med detta är att all information till föreningarna från Riksförbundet HjärtLung skickas till föreningarnas info-adresser.

En icke personbunden e-postadress medför att alla föreningsmejl man valt att ha kvar inte försvinner om den person som har den personliga adressen avgår. Det går att logga in från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Info-adresserna är virus och brandväggskyddade.

Vi har i dagarna skickat ut ett brev till berörda om att ändra till info-adressen i medlemsregistret då den kommer att ändras automatiskt den 31 mars 2017. För mer om detta kontakta förbundskansliet.