Förbundets verksamhetsplan och budget 2017 fastställd

Förbundsstyrelsen har nu fastställt verksamhetsplan och budget för 2017. Vi har planerat massor med verksamhet som ska vara till gagn för medlemmarnas behov. Verksamhetsplanen har arbetats fram med utgångspunkt från verksamhetsinriktningen som antogs på kongressen 2016.