Stöd i planeringen av er verksamhet under 2017

Under hösten påbörjar många föreningar arbetet inför verksamhetsplanen för kommande år. Vi vill påminna om de verktyg ni fick under de regionala konferenserna som genomfördes 2015. Processledning med mätbara mål kopplat till aktiviteter. Ni som inte deltog på konferenserna eller är nya inom förbundet behöver inte oroa er, det går att läsa mer om detta på Föreningsstödsidan på förbundets hemsida. Där finns också en mall som ni kan fylla i för att identifiera nuläget och få idéer till verksamhet som ni vill genomföra som ni sedan kan författa en verksamhetsplan utifrån. På sidan finns även tips på aktiviteter som kan genomföras under året.

Läs mer om ”Arbeta med verksamhetsplanen”

Boktips! – Att lyckas med processledning, författad av Marianne Dicander Alexandersson, Lars Almhem, Katarina Rönn-berg och Björne Väggö. Finns att köpa via vanliga återförsäljare på t.ex. internet.