Inför er verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelsen är föreningens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall. Saker att ta upp i verksamhetsberättelsen är bland annat; Föreningens genomförda verksamhet, den ekonomiska situationen och utvecklingen under året samt vilka som ingått i styrelsen/vilka poster de haft. Medlemmar - har föreningen fått fler medlemmar, har särskilda insatser gjorts? Verksamhetsberättelsen ska också skrivas under av avgående styrelse.

Lägg ut era verksamhetsberättelser och årsredovisningar på webben

Varje verksamhetsår får vi in era verksamhetsberättelser där ni skriver och berättar om er fina verksamhet. Berättelserna ligger även till grund för statsbidragsansökan och därmed hela organisationens gemensamma verksamhet. Förbundsrevisorerna vill se att vi tar del av samtliga verksamhetsberättelser så vi följer våra gemensamma stadgar (§ 10 Allmänna bestämmelser). Vi tipsar nu om att ni lägger upp era av årsmötet godkända och underskrivna verksamhetsberättelser, årsredovisningar samt revisionsberättelsen på webben istället för att skicka in dem fysiskt. Meddela i så fall detta till förbundskansliet på info@hjart-lung.se. Om dessa finns tillgänglig på webben frigör ni tid från arbete med utskrifter och posthantering. Vi ser också en möjlighet för medlemsnyttan då medlemmar och potentiella medlemmar kan läsa om er verksamhet. Webben är skyltfönstret och verksamheten varan!