Utvärdering - Konferens för nyvalda lokalordförande

Nya lokalordförande inom Riksförbundet HjärtLung bjöds den 26 oktober in till en konferens för att få information om förbundets uppdrag, mål, verksamhet och framtid. 

Deltagarna samtalade om ordförandes roll och ansvar samt erfarenhetsutbyte. Under dagen gick vi igenom arbetsverktyg för förtroendevalda, våra informationskanaler och andra tips som kan vara användbara i uppdraget. I utvärderingen fick vi feedback på att det var att det var för kort tid och kunde ha varit 2 dagar. 57 procent tyckte att informationen som gavs var mycket relevant. 50 procent kände sig mer motiverade i sitt uppdrag efter konferensen. Snittbetyget blev 4,38 (på en skala 1-5).