Högt betyg för årets Länsordförandekonferens 15-16 november

Länsordförandekonferensen 2016 arrangerades i år i samband med VärldsKOL-dagen den 16 november. Konferensen ägde rum på Scandic Star Sollentuna. 

Förutom att vi samlade ihop oss efter kongressen följde vi upp verksamheten 2016 samt diskuterade inför kommande verksamhetsår. Deltagarna fick också lyssna på en inspirationsföreläsning om rollfördelning i styrelsearbetet. Vi genomförde grupparbeten i bikupor om kampanjen Ljuset och om länsföreningarnas roll. Vi arrangerade också en ”speed dating” där samtlig kanslipersonal medverkade och ”snabbinformerade” om olika verksamhetsområden. Detta för att på ett nytt och förhoppningsvis roligt sätt ville öka vi-känslan inom förbundet. ”Förmodligen den bästa länsordförandekonferensen jag varit med om.”, löd en kommentar i utvärderingen. En feedback vi fick var att det hade varit bra med ännu mer tid med kanslipersonalen vilket vi naturligtvis tycker är roligt. Utvärderingen visar att 80 procent kände sig mer motiverade i sitt uppdrag efter konferensen. Snittbetyget blev 4,76 (på en skala 1-5).

På plats var förbundsstyrelsen, ordföranden i länsföreningar, valberedningens ordförande, ordinarie förbundsrevisorer, förbundskansliet samt ordförande i VIKING - Riksföreningen för Hjärt- och Lungtransplanterade.